PAKET AJVARA

Cena: 3.000  RSD

Sadržaj paketa:
PRAVI DOMAĆI AJVAR (550g) x 6

*Prilikom popunjavanja porudžbenice u napomenu upisati koliko blagih i koliko ljutih ajvara želite u paketu.